/ 2 نظر / 63 بازدید
سهیلا

دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من بما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای ایدل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش بیاور قطره ای اخلاص دریا کردنش با من اگر درها برویت بسته شد دل برمکن بازآ در این خانه دق الباب کُن واکردنش با من به من گو حاجت خود را اجابت می کنم آنی طلب کن آنچه میخواهی مهیّا کردنش با من بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را بیاور نیک وبد را جمع و منها کردنش با من چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن غم فردا مخور تأمین فردا کردنش با من بقرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان بخوان این آیه را تفسیرو معنا کردنش با من اگر عمری گنه کردی مشو نومید از رحمت تو توبه نامه را بنویس امضا کردنش با من

حمید اکبری

نوشتیم که: در حلقه عشق جان فروشیم حالا کی مداواش میکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن غم فردا مخور تأمین فردا کردنش با من