/ 1 نظر / 75 بازدید
تراب حسن زاده

آقای اکبری عزیز انشالله با پشتکار زیاد موفق میشوی ولی باور کن ضعیف است من نا امیدت نمی کنم فقط انتظار دارم کار یک ممتاز بهتر از این باشد ازدست من ناراحت نباش