/ 1 نظر / 222 بازدید
تراب حسن زاده

آقای اکبری عزیز انشالله با پشتکار زیاد موفق میشوی ولی باور کن ضعیف است من نا امیدت نمی کنم فقط انتظار دارم کار یک ممتاز بهتر از این باشد ازدست من ناراحت نباش