/ 3 نظر / 183 بازدید
نرگس قندهاری

سلام استاد عزیز با دیدن هنرمندی شما آرزو کردم که مثل شما شوم

حمید اکبری

نرگس خانم: ماییم که در هیچ حسابی ناییم باریک تن ومیان تهی چون ناییم روزی که حساب نقد مردم طلبند آن ذره که در حساب ناید ماییم.

صفورا تاجی

مثل همیشه بسیار عالیست استاد عزیز.