/ 3 نظر / 85 بازدید
نرگس قندهاری

سلام استاد عزیز با دیدن هنرمندی شما آرزو کردم که مثل شما شوم

حمید اکبری

نرگس خانم: ماییم که در هیچ حسابی ناییم باریک تن ومیان تهی چون ناییم روزی که حساب نقد مردم طلبند آن ذره که در حساب ناید ماییم.

صفورا تاجی

مثل همیشه بسیار عالیست استاد عزیز.