/ 2 نظر / 220 بازدید
شكوفه

به شب نشینی خرچنگهای مردابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست ؟

static

فقط وقت مصیبته که ادما مهربون می شن . اب سرد و طبع صدر سرد و کافور سرد و خاکم سرد . ادما زود دل می کنن و فراموش می کنن . مردن خود ادم که نه ، مردن بقیه ، ... ادمارو هوشیار می کنه . ادم باید مواظب باشه ، باید خیلی مواظب باشه . اشتباه پشت اشتباه می یاد . از اشتباه اول نباید ترسید ، باید نگران دومیش بود .