/ 4 نظر / 95 بازدید
زینب بانو

و خدا می بیند که در اینجا یک قدم مانده به عشق یک قدم مانده به نور............... خیلی زیبا بود کارهاتون..اشعار زیبایی هم انتخاب کردید. موفق باشید[لبخند]

حمید اکبری

سلام سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. سی سال ازمن جوانتری وقرنی جسورتر. اگر گرفتار ظواهر دست وپاگیر این زمانه نشی.وآدما رو آنگونه که می نمایند به قضاوت ننشینی.فردا ازتو بیشتر خواهند شنید.جوان تر ها ازمن. آمده بودی به کلبه حقیرانه ام.که با سکوت پذیرایی میکنم.ومحافظه کارانه. وبلاگت مجالی مرادرحیرت نگهداشت.باشد تافرصت های دیگر هم در اینجا در حیرت فرو روم.

سمیه نجفی

به نسیمی همه راه به هم می ریزد کی دل سنگ تو را آه به هم می ریزد سنگ در برکه می اندازم و می پندارم با همین سنگ زدن ، ماه به هم می ریزد عشق بر شانه هم چیدن چندین سنگ است گاه می ماند و نا گاه به هم می ریزد انچه را عقل به یک عمر به دست آورده است دل به یک لحظه کوتاه به هم می ریزد آه یک روز همین آه تو را می گیرد گاه یک کوه به یک کاه به هم می ریزد ( فاضل نظری )

حمید اکبری

سلام بر سمیه کم پیدایی.؟ آنچه را عقلبه یکعمر به دست آوردست دل به یک لحظه کوتاه به هم میریزد. به چه حالی به سر آری ایام.؟ای دوست.؟