/ 2 نظر / 23 بازدید
شکوفه

سلام استاد گرامی عشق است که سازد شدنی ناشدنی را از تفالتون بسیار ممنون که بسیار به موقع بود

میلاد محمدی

سلام استاد گویا رئیس جدید آمده است بسیار پرخروش و با انرژی هم آمده است طرفداری هیچ کدام را نمی کنم قضاوت هم اصلا و ابدا اما نامه ی استاد زمانیان (همسایه ی کلاس بقلی) که در سایت انجمن منتشر شده بود... در صحت اش شک دارم که به قلم استاد زمانیان باشد, از جهت لحن و حالت صحبت شان عرض می کنم.