/ 2 نظر / 72 بازدید
سیاوش کاویان

قلمتان توانا استاد عزیز: من ز تاریکی شب می ترسم. شاد باشید.

شكوفه

بگذار تا به طعنه بگويند مردمان در گوش هم حكايت عشق مدام ما هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق ثبت است در جريده عالم دوام ما فروغ فرخزاد