آدم سفید : تو به من میگویی رنگین پوست.؟؟؟

ترجمه شعر ی،که کاندیدای شعر برگزیده سال 2005 شده .
توسط یک بچه آفریقایی نوشته شده و استدلال شگفت انگیزی داره


وقتی به دنیا میام، سیاهم، وقتی بزرگ میشم، سیاهم
وقتی میرم زیر آفتاب، سیاهم، وقتی می ترسم، سیاهم
وقتی مریض میشم، سیاهم، وقتی می میرم، هنوزم سیاهم
و تو، آدم سفید
وقتی به دنیا میای، صورتی ای، وقتی بزرگ میشی، سفیدی
وقتی میری زیر آفتاب، قرمزی، وقتی سردت میشه، آبی ای
وقتی می ترسی، زردی، وقتی مریض میشی، سبزی
و وقتی می میری، خاکستری ای
و تو به من میگی رنگین پوست؟؟؟

/ 2 نظر / 51 بازدید
سهیلا

چه کسی میگوید که گرانی اینجاست؟ دوره ی ارزانیست چه شرافت ارزان تن عریان ارزان و دروغ از همه چیز ارزانتر آبرو قیمت یک تکه ی نان و چه تخفیف بزرگی خورده است قیمت هر انسان!!!

چه کسی میگوید که گرانی اینجاست؟ دوره ی ارزانیست چه شرافت ارزان تن عریان ارزان و دروغ از همه چیز ارزانتر آبرو قیمت یک تکه ی نان و چه تخفیف بزرگی خوردست قیمت هر انسان!!!!!