/ 2 نظر / 58 بازدید
میلاد(خورشید شبستان)

سلام استاد نه استاد درین زمینه نه دعوی چیزی رو دارم و نه طرفدار یا بر ضد غیر طرفدارای مدعیان این قضیه ام. واقعیت هم اینه که نه اطلاعات درست دارم و نه سعی در کسب اطلاعات درین زمینه دارم. اما کشت و کشتار یه عده بچه و آدم که واقعا وحشیانه کشته شدن و زجر و عذابی که واسه باقیمونده هاشون مونده جدا عذاب آوره... و درین زمینه من واقعا نمی دونم که مقصر کیه اما هر کسی هست براش آرزوی عذاب و گذروندن این شرایط نامتوازن رو می کنم. از بزرگترین کسانی که باعث و بانی این ظلم هستند تا کوچکترینشون.