/ 1 نظر / 53 بازدید
صادق ارشی

سلام خوبین؟ این دوره نستعلیق و ثلث ممتازو امتحان دادم دلهره دارم اگه میشه امتحان نستعلیق رو برام بنویسید اگر خورشید بر یک حال بودی شعاع او به یک منوال بودی جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است پنهان متشکرم