پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

سلام متاسفانه تابلو خط نمیتوانم در وبلاگ بگذارم.

  با تی نی پیک نمیشود آپلود کرد.چون مسدود است .

متاسفانه تابلو خط نمیتوانم تقدیمتان کنم.

 

تفالی بر فردوسی توسی

بسا  روزگارا که بر کوه و دشت            گذشته است و بسیار خواهد گذشت

بیا تا جهان را به بد نسپریم                بکوشش همه  دست  نیکی  بریم

نباشد همی نیک و بد پایدار                 همان  به  که  نیکی  بود  یادگار

همان گنج و دینار و  کاخ بلند              نخواهد  بدن   مر تو  را سودمند

سخن ماند از تو همی یادگار               سخن  را  چنین  خوار  مایه مدار

فریدون  فرخ  فرشته  نبود                 ز مشک  و زعنبر  سرشته  نبود

به داد و دهش یافت آن نیکویی               تو داد و دهش کن  فریدون توئی

 

   + حمید اکبری - ٢:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٤/٢۳