پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

در خوابگه جهان من سودايی. چشمی بگشودم از پی بينايی. -ابو علی سينا.

ديدم که در آن نبودبيدار کسی

من نيز به خواب رفتم از تنهايی.

   + حمید اکبری - ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱۱/٢