پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

به کدام مذهب است اين ؟ به کدام ملت است اين.؟

که کشند عاشقی را

که تو عاشقم چرايی؟

   + حمید اکبری - ۱:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱۱/۱