پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

جلوه خورشيد از جمال حسين است.

چشم فلک

مات از جلال

حسين است

   + حمید اکبری - ۱:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٠/۳٠