پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

امام حسين -ای شمشير ها مرا در بر بگيريد

اگر دين محمد(ص) جز با

کشته شدن من بر قرار نميماند

ای شمشير ها مرا در بر بگيريد

   + حمید اکبری - ۱:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٠/٢٧