پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

من کی ام؟خودم را به خودم یادآوری میکنم.که تا این زمان چه کرده ام.

         من کی ام؟

                   با عشق آغاز کردیم واز ایران که بدون تعصب بیمارگونه،

عشق ملموس و مجسم ماست، گفتیم .

اکنون بنا دارم به هنر در سرزمین اهورایی ایران اشارتی  داشته باشم،

که خود  دست کوتاهی بر آتش فروزان و نورانیش داشته ام .

بیش از 25 سال است که درانجمن خوشنویسان ایران –تهران

بصورت معلم وشاگرد پیگیرانه فعال بوده ام.

هنری سنتی با ابزاری سنتی که من بجهت باورهای سیاسی -اجتماعی امروزینم،تلاش داشته ام سیاست وادبیات کلاسیک و جدید

ازرودکی و رابعه تا نیما وفروغ را باز کاوی ودر قالب سنتی و نو

با شیوه نستعلیق و شکسته، باور ها ویافته هایم را  درخلوت

وخاموشی، با ابزاری نو فریاد کنم.

آزادی و آزادگی در پرتوبهره گیری

از برآیند خرد جمعی وجسارت تغییر بنیادی در هر زمان،

مانند پوست اندازی سالیانه مار، همواره سر لوحه افکار

ورفتارم بوده است.

به جایی رسیده ام که هیچ آفریده ای را مطلق نکرده،مرید نباشم .

درحالیکه درمکتب تمام نیک اندیشان

و نیک عملان جهان از آدم تا کنون

شاگردی انتخاب گرم.

حمید  اکبری

این مطلب در پیشانی وبلاگ پیام قلم نی در3/6/1385 آمده است

   + حمید اکبری - ٧:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/٧