پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

من پارسی ام

در یادداشت قبلی به مذهب تشیع وامام علی(ع) اشارتی داشته ام.

در راستا و بحبوحه درگیریهای لبنان، حمایت حکومت و مردم ایران را ازحزب الله ،

قابل دفاع میدانم. چرا که مذهب تشیع را

 باوری سیاسی-اجتماعی صرفا ایرانی شناخته، پیروان آن را در هر کجای کره زمین

 پرورش یافته فرهنگ ایران زمین میدانم.

مراجع عظام حوزه های علمیه شیعه را
از مدعیان سلطنت و زرتشتیان

،ناسیونالیست تر می شناسم.شاهد نظرم

 اینکه مرجع مجاهدو دمکرات شیعه

 در عراق جناب آقای علی سیستانی

حاضر نشد تابعیت

ایرانی خودش را ا.نکار نماید.

علیرغم اینکه خودستایی،تعصب ملی،

قومی وقبیله ای را مردود میدانم،

ولیکن شکل گرفتن و زندگی در محدوده

جغرافیایی که مرا تغذیه جسمی،

روحی وفکری نموده است، برایم

 واجد ارزشهای مهمی گردیده است.

در عین حالی که این وطن دوستی موجب

نگردیده است که باور نداشته باشم،

یا همه جای زمین مقدس است

 یا هیچ جای آن.  و یا تمام باورها ،

اندیشه ها و اعتقادات محترمند

 و یا هیچکدام آن.

 

در ادامه چهار سند تاریخی را که دوست

 بزرگوارم آقای علی فولادزری

با تلاش فراوان بصورت تابلوبه سه خط میخی،فارسی و انگلیسی تحقیق،

طراحی و خلق کرده اند ، ومحدوده

ایران زمین را ازخلیج فارس تا

کانال سوِِئزنشان داده اند،

 ارائه خواهم کرد.

   + حمید اکبری - ۳:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٥/۳۱