پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

عيذ مبعث

 

یا علی گفتیم وعشق آغاز شد.بنام عشق وعلی ،انسانی که درکسوتی زمینی

                                     عالیترین وبهترین زیباییها و خوبیها را در

                                     فرهنگ ایرانی برای او قائلیم شروع نموده ام.

                                     دانشمندان،اندیشمندان وعرفای ایران زمین ،

                                     دراین هزار ساله اخیربرای ماندگاری یافته ها

                                     گنجینه ای بنام مکتب تشیع که برگرفته ازدین

                                     بزرگ اسلام محمدیست را نیکوترین انتخاب

                                     وتابه امروزفربه وپربارش نموده اند.

                                     من هم با اتکال وایمان به خداوند یگانه که از

                                     طریق محمد(ص) و قرآن درمسیرپیام واهداف

                                    قرار گرفتم،برای تسهیل درامتدادشدن،بهترین

                                    مذهب وراه وروشی که در این محدوده

                                    جغرافیایی بصورت مدون پیش رویم قرارداشته

                                    بهره مند گردیده،وبااستفاده ازآخرین یافته های

                                   تمدن بشری با قافله رهروان امروزجهان همراه

                                   وهمگام می شوم.

                                    عید بزرگ مبعث

حضرت محمد(ص)مبارکباد.                         

   + حمید اکبری - ۱:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٥/٢٧