پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

پيشا سخن

یاعلی گفتیم و عشق آغاز شددر آينده نزديک نوشتن را شروع ميکنم.

   + حمید اکبری - ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٥/۱٠