پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

استاد يدالله کابلی خوانساری

به نام خداوند عشق آفرین 

 

استاد یدالله کابلی خوانساری 

عصاره طبیعت سر سبزو شقایق های وحشی

 دامنه کوهساران خوانسار 

 

در بهاران وابتدای اردیبهشت ماه جلالی، دامنه کوهساران سر سبز خوانسار ،آکنده

 

ازگلهای سپید وشقایق های سرخ ،پرچم خوشرنگ ایران زمین را تداعی میکند 

 

 ونمایی چشمگیر وروح نواز برای دوستداران طبیعت خداوندی وگلگشتی زیبا

 

 وفرح انگیز برای زنبوران عسل ایجاد می گردد، تاشهدی ناب وخالص

 

 برکام شادی خواهان  وشادی خواران فراهم گردد. 

استاد کابلی خود زاده وعصاره چنین بهشتی است که مردمانش

 

 در صد سال پیش  ریشه جهل وبیسوادی را ازبن بر کنده اند. 

استاد کابلی به اتفاق دوتن ازدوستان هم شاگردیش ،استاد عطارچیان و

 

 استاد مشعشعی  تحت ارشادات عارف فرزانه استاد سید حسن میرخانی،

 

خط شکسته ای که حدود  نیم قرن دروادی فطرت غنوده بود، با تحقیق

 

وبررسی در موزه ها ومجموعه شخصی مجموعه داران قدیمی ،

 

گرد وغبار را از چهره تابناک آن زدودند وچهره عالم آرای

 

 نابغه شکسته نویسی  استاد درویش عبدالمجید طالقانی را نمایاندند. 

از آنجاییکه استاد کابلی فرزند راستین زمانه خویشتن است ،

 

همراه با وفاداری به  اصالت خط شکسته وحضرت درویش عبدالمجید طالقانی،

 

خط  سید گلستانه و سایر بزرگان قبل وبعد از درویش رانیزمورد تحقیق و 

بررسی دقیق کارشناسانه قرار داده وبا آنچه خویش از هنرهای مدرن ازقبیل

 

نقاشی ،نقاشیخط وگرافیک یافته بود ،در هم آمیخت وروشی بدیع را که

 

 دراین زمان کار بردی زیبایی شناسانه درجهان هنر دارد ، پیشنهاد نمودند. 

این همان معجون عسلی است که استاد کابلی آزاد منشانه با گرفتن شهد از

 

 تمامی گلهای زیبای  شکسته نویسان متقدم ومتاخر به اندازه وسعت وتوان

 

 یک هنرمند خلاق امروزین فراهم آورده است. 

که حلاوت آن بستگی به ذایقه و نوع نگاه هر بیننده، منتقد و کارشناس دارد. 

مطمینا نقد منصفانه کمی وکاستی های این روش، درکارآمدتر شدن آن موثر،

 

 وموجب امتنان خواهد بود. 

این روش را شاگرد خلف و وفادار استاد کابلی ، استاد محمد حیدری با عنایت

 

 به اصالت ونجابت  خط شکسته نستعلیق ، در عیاری بسیار ممتاز ،

 

اجرایی نموده است .

   + حمید اکبری - ۱:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٢/۱٤