پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

فربه نميشود اين اسب سربزير...

فربه نميشود اين اسب سربزير...

   + حمید اکبری - ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٩/۱۸