پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

يا علی گفتيم و عشق آغاز شد -مکرر

میلاد امام علی وروز ÷دراشارتی است جهت شروع کار. تا بعد......

   + حمید اکبری - ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٥/۱٠