پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

تولدی ديگر

پس از ۳۴ سال

 امروز وقتم در اختيار خودم قرارگرفته است.

   + حمید اکبری - ۸:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٧/۱