پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

جايگاه انسان فرهيخته

 

جايگاه انسان فرهيخته 

 

من  انسان فرهيخته اين زماني را آزاد و رها

 

 از تمامي تعلقات مادي و معنوي ميدانم.

 

 وهيچگونه سد ومانعي رادر برابرتفكر وانديشه خلاقانه 

 

 به رسميت نمي شناسم.  

معمولا اين افراد در صد اندكي ازمردم هر جامعه اي را شامل مي شوند. 

وليكن غالبا راهبران سياسي ، فكري و اجتماعيند. 

كه در حاكميت هاي ديكتاتوري عنصر نا مطلوب و شايسته بند واسارتند. 

ودر جوامع مردمسالار نيز باوجوديكه ازتراوشات انديشه و علم 

 

آنها بهره گيري مي شود، 

وليكن درنظام مديريتي جايگاهي برايشان متصور نيست. 

بسيار بعيد است كه حكيمي حاكم شود .

 

 واگر بشود سرنوشتي خوش نخواهد داشت . 

گفته اند: زمانيكه افلاطون دريافت كه كتاب جمهوريتش

 

 مورد توجه حاكم وقت قرار گرفته است، 

براي جان در بردن ، فرار را بر قرار ترجيح داد.

   + حمید اکبری - ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٦/٢۱