پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

دوستان در هوای صحبت یار -زر فشانند وما سر افشانیم - سعدی

دوستان در هوای صحبت یار
زر فشانند وما سر افشانیم

   + حمید اکبری - ٦:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/٢٦