پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

عدالت

عدالت مفهومی بسيار زيبا دارد

   + حمید اکبری - ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٦/۱٦