پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

ميلاد امام زمان

ميلاد مهدی موعود که موجبات شادی وشادابی مردم ايران زمين را

فراهم ميسازد شادباش ميگويم. 

   + حمید اکبری - ٩:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٦/۱٦