پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

لبخند بودا - محبت مسيح - اخلا ق محمدي وعدالت موسی غايب های بزرگ زمان ما هستند

لبخند بودا - محبت مسيح - اخلا ق محمدي وعدالت موسی  غايب های بزرگ زمان ما هستند

   + حمید اکبری - ۱:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱۱/٢۱