پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

مهربان همچو جسم با جانيم - ايرج ميرزا

مهربان همچو جسم با جانيم - ايرج ميرزا

   + حمید اکبری - ٢:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱۱/۱٩