پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

گنجشک خاموش ميشود ونگاهم ميکند : يعنی که بنواز؟؟؟ -زنده ياد استاد قربان سليمانی

گنجشک خاموش ميشود

 ونگاهم ميکند : 

 يعنی که: بنواز؟؟؟

زنده ياد استاد قربان سليمانی

   + حمید اکبری - ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱۱/۱۸