پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

ايخدا اين وصل را هجران مکن - مولانا

ايخدا اين وصل را هجران مکن - مولانا

سرخوشان عشق را نالان مکن

   + حمید اکبری - ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/۱۱/۱٧