پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

اميد رهايی نيست وقتی همه ديواريم. حسين منزوی

اميد رهايی نيست وقتی همه ديواريم.  حسين منزوی

   + حمید اکبری - ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱۱/۱٤