پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر. -سرمشق شکسته هفته

   + حمید اکبری - ۳:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/٢٢

ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر. -. سرمشق نستعلیق هفته

   + حمید اکبری - ۳:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/٢٢

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست.

http://akbari3791.persiangig.com/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A%20%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87%20%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%8A%20%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA.jpg

   + حمید اکبری - ٢:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۱۱

مباد این جمع را یارب غم از باد پریشانی. سرمشق شکسته هفته

http://akbari3791.persiangig.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%DA%86%D8%B4%D9%85%20%D9%85%D8%A7%20%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85%20%D8%B2%D9%84%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA.jpg

   + حمید اکبری - ٢:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۱۱

چراغ افروز چشم ما نسیم زلف جانان است.سرمشق هفته -نستعلیق

http://akbari3791.persiangig.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%DA%86%D8%B4%D9%85%20%D9%85%D8%A7%20%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85%20%D8%B2%D9%84%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82.jpg

   + حمید اکبری - ٢:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۱۱

با یاد صدای ماندگار استاد محمد نوری که به ملکوت اعلی پیوست.

http://akbari3791.persiangig.com/%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%88%D8%AF.jpg

   + حمید اکبری - ٢:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۱۱

بخشی از منشور پارسومآش -از کوروش کبیر

   + حمید اکبری - ۸:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/٦

تو سخت ساخته میآیی ونمیدانم.-سایه.-که روز آمدنت روزی که خواهد بود.

   + حمید اکبری - ۸:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/٢

پیشاپیش میلاد مهدی موعود مبارک باد.تو هرچه دیر بیایی هنوز باشد زود.سایه.

   + حمید اکبری - ۸:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/٢

زمانه قرعه نو میزند به نام شما.سرمشق هفته

   + حمید اکبری - ٢:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۱

افسر سلطان گل پیداشد از طرف چمن/مقدمش یارب مبارکباد بر سرو وسمن.به مانی ریاحی

   + حمید اکبری - ٢:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۱