پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

تا هیچ کست دوست ندارد جز من. سرمشق شکسته هفته.

 

   + حمید اکبری - ۳:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/٢٦

در عشق تو کس پای ندارد جز من.سرمشق نستعلیق هفته

 

   + حمید اکبری - ۳:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/٢٦

نه بکویم گذرت می افتد. -عطار نیشابوری

   + حمید اکبری - ٥:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/٢٢

بخروشیدم گفت خموشت خواهم.مولانا

   + حمید اکبری - ٥:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/٢٢

شاید در سکوت سر آید شب.احمد شاملو.

   + حمید اکبری - ٥:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/٢٢

هنوز چشم مرادم رخ تو سیر ندیده.سایه- سرمشق هفته.

   + حمید اکبری - ٢:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/۱٩

جزای آن که نگفتیم شکر روز وصال.شب فراق نخفتیم لاجرم زخیال.سعدی.

   + حمید اکبری - ۳:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/۱٧

رفتم به باغ صبحدمی تاچنم گلی . حافظ

   + حمید اکبری - ٩:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/۱٦

ای صبا بلبل مستم ز گلستان وصال. سلمان ساوجی. بویی آخر به من آور که اسیر قفسم

   + حمید اکبری - ٩:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/۱٦

چون قصه عشق تو درازاست چگویم. عطار نیشابوری

 

   + حمید اکبری - ٤:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/۱٢

کسی معنی بحر فهمیده باشد.- بیدل دهلوی. -که چون موج برخویش پیچیده باشد.

 

   + حمید اکبری - ٩:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/٩

تو پسند دل صاحبنظرانی ورنه - فروغی بسطامی -مادر دهر بهر گوشه پسرهادارد.

 

   + حمید اکبری - ٩:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/٩

بر در میکده یاران قلندر باشند. -حافظ - که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی

 

   + حمید اکبری - ۸:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/٩

به فراغت نظری بر رخ مه سیمایی.سرمشق شکسته هفته

 

   + حمید اکبری - ۸:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/٦

بهتر از ملک جهانست سراسر باقی.سرمشق نستعلیق هفته.

 

   + حمید اکبری - ۸:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/٦

جهان دیده بسیار گوید دروغ.سعدی.روز سعدی اول اردیبهشت گرامی باد.

 

   + حمید اکبری - ۸:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/۱

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی.سعدی.سالروز سعدی گرامی باد

 

   + حمید اکبری - ۸:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/۱