پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

بوی باران بوی سبزه بوی خاک. فریدون مشیری.

   + حمید اکبری - ٦:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٢۸

آمد نوبهار طی شد هجر یار .مطرب نی بزن ساقی می بیار.

 

   + حمید اکبری - ٦:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٢۸

آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست.شکسته. حافظ.

 

   + حمید اکبری - ٦:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٢۸

آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست. - حافظ

 

   + حمید اکبری - ٦:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٢۸

زمستان است .اخوان ثالث

 

   + حمید اکبری - ۸:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٢٥

به تماشا سوگند ‘واژه ای در قفس است.سهراب سپهری

 

   + حمید اکبری - ۸:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٢٥

هیچکس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. سهراب سپهری

 

   + حمید اکبری - ۸:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٢٥

من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن. سهراب سپهری

 

   + حمید اکبری - ٧:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٢٢

شخصی لباس فاخر داشت و سخنهای بیهوده میگفت. -فیثاغورث.

 

   + حمید اکبری - ٧:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٢٢

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش. حافظ. سرمشق شکسته هفته.

 

   + حمید اکبری - ۸:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٢٠

مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش.حافظ.سرمشق نستعلیق هفته.

 

   + حمید اکبری - ٧:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٢٠

عاشق و عاقل وعارف و زیبایی. گوته شاعر آلمانی.

 

   + حمید اکبری - ٦:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/۱۸

شاگردی که همیشه شاگرد بماند... زرتشت فرماید:

   + حمید اکبری - ٥:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/۱۸

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را - شهریار

 

   + حمید اکبری - ٥:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/۱۸

از محبت خارها گل میشود. - منسوب به مولانا

 

   + حمید اکبری - ٧:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/۱٤

بهتر است بخش کوچکی از یک چیز بزرگ باشیم تا بخش بزرگی از یک چیز کوچک.

 

   + حمید اکبری - ٧:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/۱٤

بشوی اوراق اگر همدرس مایی.-حافظ

 

   + حمید اکبری - ٦:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/۱٤

به راستی که پیران جوان وجوانان پیر بسیارند.-اسمایلز.

 

   + حمید اکبری - ٢:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/۱٠

اگر برآب روی خسی باشی. خواجه عبدالله انصاری.-دل بدست آر تا کسی باشی.

 

   + حمید اکبری - ٢:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/۱٠

تا کی دوباره جلوه کندجلوه بهار در آشیان من -1

 

   + حمید اکبری - ٢:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/۱٠

تا کی دوباره جلوه کند چهره بهار در آشیانه من.

 

   + حمید اکبری - ٥:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٩

آری ‘آری تاشقایق هست زندگی باید کرد. سهراب سپهری

 

   + حمید اکبری - ٥:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٩

باید عاشق شد و ماند.محمود مشرف آزاد تهرانی (م.آزاد)

 

   + حمید اکبری - ٥:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٩

این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست.زنده یاد دکتر خسرو فرشید ورد.

 

   + حمید اکبری - ٥:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٩

ارزش لبخند:لبخند خرجی ندارد.ولی منافع فراوانی دارد.

 

   + حمید اکبری - ۳:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٧

سلام ای سال نو ای وامدار لحظه های روشن فردا.

 

   + حمید اکبری - ۳:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٦

ای مهربانتر ازبرگ در بوسه های باران.شفیعی کدکنی.

 

   + حمید اکبری - ۳:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٦

خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد.نوروز مبارک باد.با کمی تاخیر.

 

   + حمید اکبری - ۳:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٦