پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

چهار گروه از انسان ها از دیدگاه دکتر علی شریعتی.

چهار گروه انسانها

از دید دکتر علی شریعتی

 

آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند هم نیستند.

عمده آدم ها.

حضورشان مبتنی به فیزیک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آن هاست که قابل فهم می‌شوند. بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند.

 

آنانی که وقتی هستند نیستند وقتی که نیستند هم نیستند.

مردگانی متحرک در جهان.

خود فروختگانی که هویتشان را به ازای چیزی فانی واگذاشته‌اند.

بی شخصیت‌اندو بی اعتبار. هرگز به چشم نمی‌آیند.

مرده و زنده‌اشان یکی است.

 

آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند هم هستند.

آدم های معتبر و با شخصیت.

کسانی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودنشان هم تاثیرشان را میگذارند. کسانی که همواره به خاطر ما می‌مانند.

دوستشان داریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم.

 

آنانی که وقتی هستند نیستند وقتی که نیستند هستند.

شگفت انگیز ترین آدم ها.

در زمان بودشان چنان قدرتمند و با شکوه اند که ما نمی‌توانیم حضورشان را دریابیم. اما وقتی که از پیش ما میروند نرم نرم آهسته آهسته درک می‌کنیم. باز می‌شناسیم. می فهمیم که آنان چه بودند. چه می گفتند وچه میخواستند. ما همیشه عاشق این آدم ها هستیم . هزار حرف داریم برایشان. اما وقتی در برابرشان قرار می‌گیریم قفل بر زبانمان می‌زنند. اختیار از ما سلب می‌شود. سکوت می‌کنیم و غرقه در حضور آنان مست می‌شویم و درست در زمانی که می‌روند یادمان می آید که چه حرف ها داشتیم و نگفتیم.

شاید تعداد این ها در زندگی هر کدام از ما

به تعداد انگشتان دست هم نرسد

 

و ما از کدام دسته ایم؟

 

   + حمید اکبری - ٢:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/۳٠

دوستی ومهر بریک عهد و یک میثاق بود .حافظ. سرمشق هفته شکسته نستعلیق

 

   + حمید اکبری - ٦:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/٢٧

ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود.حافظ . سرمشق نستعلیق هفته

 

   + حمید اکبری - ٦:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/٢٧

آن دخت پری وار- شکسته نستعلیق.پیدا و نهان برسر پیمان من است.

 

   + حمید اکبری - ٧:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/٢٦

آن دخت پری وار که ایران من است.دکتر محمد علی اسلامی ندوشن

 

   + حمید اکبری - ٧:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/٢٦

همه از خاک پاک ایرانیم.ایرج میرزا. وطن دوستی

 

   + حمید اکبری - ۱:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/٢٥

به راستی صلت کدام قصیده ای ای غزل. احمد شاملو

   + حمید اکبری - ٦:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/٢٢

بیستم مهر ماه یادروز حافظ گرامی باد.

 

   + حمید اکبری - ۱:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/٢۱

دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم. احمد شاملو

 

   + حمید اکبری - ٤:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/۱۸

ما میگذریم زین جهان - مولانا. -سرمشق هفته-شکسته

 

   + حمید اکبری - ٢:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/۱٦

ما میگذریم زین جهان‘ میپنداریم جهان میگذرد.سرمشق نستعلیق هفته

 

   + حمید اکبری - ٢:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/۱٦

فانوس می افروزم برای ستیز با تاریکی . زرتشت

 

   + حمید اکبری - ٧:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/۱٥

دوستت میدارم بدون آن که بخواهمت.- احمد شاملو

 

   + حمید اکبری - ٩:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/۱۳

هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی. - سعدی. - الا بر آن که دارد با دلبری وصالی

 

   + حمید اکبری - ٢:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/٦

من درد مشترکم . مرا فریاد کن. احمد شاملو

 

   + حمید اکبری - ۸:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/٢