پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

وقتی که سیم حکم کند زر خدا شود.سیمین بهبهانی. -ساکت نمیتوان نشست.

 

   + حمید اکبری - ٥:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٥/۳۱

هنر خوار شد جادویی ارجمند. فردوسی توسی

 

   + حمید اکبری - ۳:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٥/۱٩

سرمشق هفته.-از طلوع رنگ رنگ انتظار. یامهدی

 

   + حمید اکبری - ٢:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٥/۱٦

میلاد مهدی مبارک باد.شعر از عبدالجبار کاکایی.

   + حمید اکبری - ٢:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٥/۱٥

سرودی از زنده یاد فریدون مشیری باآواز استاد محمد رضا شجریان.

 

   + حمید اکبری - ٩:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٥/۱٠

سرمشق هفته.ایدل به کوی یار گذاری نمیکنی .حافظ

 

   + حمید اکبری - ٩:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٥/۱٠

یک ماه وسه خورشید. میلادشان مبارک باد.

 

   + حمید اکبری - ۸:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٥/٥