پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

کسی که حرف میزند میکارد وآن که گوش میکند درو میکند .امام علی(ع)

 

   + حمید اکبری - ٧:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٩

از راه گوش باده خوری هیچکس ندید نام تورا که می شنوم مست میشوم

 

   + حمید اکبری - ٧:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٩

آفتاب به گیاهی نور میدهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.-گاردنر.

 

   + حمید اکبری - ٦:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٩

حال که رسوا شده ام میروی؟؟واله و شیدا شده ام میروی؟؟؟؟؟؟

 

   + حمید اکبری - ۱:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٧

تا نیک ندانی که سخن عین صواب است.سرمشق نستعلیق وشکسته هفته.

 

   + حمید اکبری - ۱:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٧

وقتی عشق میورزی همه جا خداست.-اوشو فرماید.

 

   + حمید اکبری - ٦:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٦

من میتوانم تورا دوست داشته باشم یا... -مهاتما گاندی

 

   + حمید اکبری - ٦:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٦

به تو گفتم گنجشک کوچک من باش-احمد شاملو -تا در بهار تو من درخت پرشکوفه شوم

 

   + حمید اکبری - ٦:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٦

گل سرخ گل سرخ است و خار خار. -اوشو.

 

   + حمید اکبری - ٧:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٠

چتر هارا باید بست.زیر باران باید رفت.سهراب سپهری

 

   + حمید اکبری - ٧:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٠

زندگی تر شدن پی ذر پی-(اصلاح شده)

 

   + حمید اکبری - ٧:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٠

فردا که نیامده است فریاد مکن.خیام -سرمشق شکسته هفته

 

   + حمید اکبری - ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۳

ازدی که گذشت هیچ از او یاد مکن.سرمشق نستعلیق هفته

 

   + حمید اکبری - ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۳