پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

زندگی تر شدن پی در پی ... سهراب سپهری

 

   + حمید اکبری - ۸:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٢٩

من متعهد نیستم که چیزی باشم که تو میخواهی. مهاتما گاندی

 

   + حمید اکبری - ۸:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٢٩

موطن آدمی را برهیچ نقشه نشانی نیست. مارگوت بیگل.

 

   + حمید اکبری - ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٢۳

ظلم مالک جور ارباب --ملک الشعرا بهار--زارع از غم گشته بیتاب.

 

   + حمید اکبری - ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٢۳

اندکی صبر سحر نزدیک است. سحر نزدیک است

 

   + حمید اکبری - ٥:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٦

هر روز باد میبرد از بوستان گلی. مجروح می کند دل مسکین بلبلی.

   + حمید اکبری - ٤:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٦

آی عشق آی عشق چهره آبیت پیدا نیست.-احمد شاملو

 

   + حمید اکبری - ٤:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٦

نیست گنجایی دو من در یک سرای.مثنوی معنوی (مولانا)

 

   + حمید اکبری - ٧:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٥

باهمان چشمی که میزد زخم مرهم می فروخت. سرمشق شکسته هفته.

 

   + حمید اکبری - ٧:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٥

نرگس مردم فریبی داشت شبنم می فروخت. سرمشق هفته .نستعلیق

 

   + حمید اکبری - ٧:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٥

من همان مجنون مجنونم تو لیلا نیستی. رحمت موسوی گیلانی

 

   + حمید اکبری - ۱:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱۱

زیبایی حقیقت است. - جان کیتس. -وحقیقت زیبایی است.

 

   + حمید اکبری - ٦:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٧

الوارهای خوب آسان بدست نمی آیند. ویلارت ماریوت. درخت های ضخیم توفان های سخت تری

 

   + حمید اکبری - ٦:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٧

بامن صنما دل یک دله کن - مولانا -سیاه مشق

 

   + حمید اکبری - ٥:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٥

گفتار نیک ، کردار نیک ، پندار نیک.

 

   + حمید اکبری - ٥:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٥

مرا دل از هوس یار بر نمی گیرد. چلیپای نستعلیق امتحان دوره عالی-دیماه 88

 

   + حمید اکبری - ٥:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٥