پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

کار جمعی... پرمودا بترا

 

   + حمید اکبری - ٢:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢۸

گر نداری سر آن کز سر جانان گذری.چلیپای نستعلیق امتحان ممتاز دیماه 88

 

   + حمید اکبری - ٦:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢٧

غم مخور فردا شفیع تو منم. - مالک روحم نه مملوک تنم.

 

   + حمید اکبری - ٧:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢٦

مردم دو دسته اند .-امام علی(ع) فرموده است

 

   + حمید اکبری - ٦:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢٦

ای برادر هرچه می نویسم پنداری دلم خوش نیست.-از رساله عشق -عین القضات همدانی

 

   + حمید اکبری - ٧:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢۳

سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی -شفیعی کدکنی-تو خود آفتاب خود باش وطلسم کار بشک

 

   + حمید اکبری - ٦:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢۱

آی عشق ادرکنی

 

   + حمید اکبری - ٦:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢۱

ای عشق ای سنگ صبور روزهای من. فاضل نظری.-سرمشق هفته

 

   + حمید اکبری - ٦:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢٠

زردها بیخود قرمز نشدند. . . نیما یوشیج

 

   + حمید اکبری - ۱:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱٩

و ان یکاد...نستعلیق

 

   + حمید اکبری - ۱:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱٩

وان یکاد الذین کفروا - قرآن کریم

 

   + حمید اکبری - ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱٥

از باغ میبرند چراغانیت کنند.فاضل نظری. سلام بر مسیح

 

   + حمید اکبری - ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱٥

ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای- محتشم کاشانی

 

   + حمید اکبری - ٦:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱٤

بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح-حافظ-(2)

 

   + حمید اکبری - ٦:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱٢

آن جا که تویی عذاب نبود آنجا -خواجه عبدالله انصاری(2)

 

   + حمید اکبری - ٦:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱٢

برطرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح. - حافظ.-

 

   + حمید اکبری - ٧:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱۱

ان الله جمیل ویحب الجمال. - . نهج الفصاحه

 

   + حمید اکبری - ٥:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱٠

با تبریک سال نو مسیحی در این هوای بس ناجوانمردانه سرد.

 

   + حمید اکبری - ٦:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٩

اهلبیت عشق در مردانگی تنها نبود - ظهر عاشورا -ضیاءالدین شفیعی

 

   + حمید اکبری - ٥:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۳

آب مهریه زهراست بیا تا برویم.- ابوالقاسم حسینجانی

 

   + حمید اکبری - ٥:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۳

سلام بر حضرت عباس علیه السلام -ریاضی یزدی سروده است.

 

   + حمید اکبری - ٥:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۳

جهانیان همه گر منع من کنند از عشق -حافظ - من آن کنم که خداوندگار فرماید

 

   + حمید اکبری - ٦:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢

حکیم افلاطون فرماید:

 

   + حمید اکبری - ٦:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢