پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

گل جواب سلام خورشید است. -سایه -دوست در روی دوست خندیدست

   + حمید اکبری - ٦:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱/۳۱

حاج نیروان کوچولو (یکساله)نوه خواهرم همراه باصفای ما درعمره.

 

   + حمید اکبری - ۸:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱/٢٧

عشق شادیست عشق آزادیست. عشق آغاز آدمی زادیست.

 

   + حمید اکبری - ٩:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱/٢٦

باز گشت از حج عمره

سلام

به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند

که تو در برون چه کردی که درون کعبه آیی؟؟؟

 

بادست خالی تر ازکوی دوست بازگشتم.

 

در آن وادی که فیض رحمت اوست   تو هم در خاطر من بودی ای دوست

ندانستم که چه خواهم من ازدل؟؟؟ ندانستم چه باید گفت با دوست؟؟؟

   + حمید اکبری - ٢:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱/۱۸

به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند.عراقی

با عنایت حق

سه شنبه چهارم فروردین ساعت ٨ صبح عازم حجم.

حلالیت میخواهم وخداحافظی میکنم (١٢روز)

   + حمید اکبری - ۱:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱/۳