پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

صاحبنظر نباشد در بند نیکنامی - نیکنامی

   + حمید اکبری - ٢:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/۳٠

((رندی)) - اقبال لاهوری.

   + حمید اکبری - ٥:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٢٩

پس چرا عاشق نباشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟. آواز اکبر گلپایگانی

   + حمید اکبری - ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٢۸

زیبا : هوای حوصله ام ابریست. محمدرضا عبدالملکیان.

   + حمید اکبری - ۸:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٢٧

دلبران مهر نمایند و وفا نیز کنند. امیر خسرو دهلوی. سرمشق هفته

   + حمید اکبری - ۱:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٢٦

سرمست در آمد از خرابات - حافظ

   + حمید اکبری - ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٢٥

امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم. - عماد خراسانی

   + حمید اکبری - ٤:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٢٤

بمژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم. حافظ.

   + حمید اکبری - ٦:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٢۳

ذره سرگشته خورشید عشق.-رهی معیری.میلادامام رضا مبارکباد.

   + حمید اکبری - ٤:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٢٠

مه روشن میان اختران پنهان نمی ماند. - رهی معیری

   + حمید اکبری - ٧:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/۱٩

پاک ورسوا همه را عشق به یک شعله بسوزد. سیمین بهبهانی

   + حمید اکبری - ٦:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/۱٩

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه... حافظ.2

   + حمید اکبری - ۱:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/۱٤

جهان پرشمس تبریزست کو مردی چو مولانا؟؟؟؟؟؟

   + حمید اکبری - ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/۱٢

زندگی در صدف خویش گهر ساختن است. اقبال لاهوری.سرمشق هفته

   + حمید اکبری - ۱:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/۱۱

ای بهایی شاهراه عشق را جز به پای عشق نتوان کرد طی.

   + حمید اکبری - ٥:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٤

من به هیچ آیینی تعلق ندارم همه ایین ها بهمن تعلق دارند. اوشو

   + حمید اکبری - ۱:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/۳

خالی شده کوی دوست از دوست.؟؟؟-شیخ بهایی

   + حمید اکبری - ٥:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/۱