پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

باز کن پنجره را دکتر حمید مصدق صبح دمید.

   + حمید اکبری - ۱:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/۳۱

عمریست که از حضور او جا ماندیم. یا مهدی در غربت سرد خویش تنها ماندیم

   + حمید اکبری - ۸:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/٢۸

اگر نمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی. عاشق کسی باش که با او هستی.

   + حمید اکبری - ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/٢٤

من پری غمگینی را میشناسم که در اقیانوس مسکن دارد. فروغ فرخزاد.

   + حمید اکبری - ۱:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/٢۳

یا ابوالفضل - عشق علیه السلام - دکتر علیرضا قزوه - ساقی بیدست شد.

   + حمید اکبری - ۱:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/۱٩

یا مهدی - کجاست جای تو در جمله زمان که هنوز. - سرمشق هفته.

   + حمید اکبری - ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/۱٧

ایام واعیاد شعبانیه مبارک باد.

   + حمید اکبری - ۸:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/۱٦

فقط از فهمیدن تو میترسند. - دکتر علی شریعتی

   + حمید اکبری - ۱:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/۱۳

ستاره ای بدرخشید وماه مجلس شد. حافظ. سرمشق هفته.

   + حمید اکبری - ٩:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/۱٢

عشق شوری درنهاد ما نهاد.فخرالدین عراقی . جان ما در بوته سودا نهاد

   + حمید اکبری - ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/۱٠

عیدمبعث محمد مصطفی مبارک باد.ستاره ای بدرخشید و... حافظ

   + حمید اکبری - ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/۸

چو گلدان خالی لب پنجره - قیصر امین پور - پر از خاطرات ترک خورده ایم.

   + حمید اکبری - ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٥/۳