پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

من این یک تکه جارا دوست دارم. پژمان بختیاری

   + حمید اکبری - ٧:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/۳۱

بجز آن کمان ابر نکشید دل به هیچم - حافظ

   + حمید اکبری - ٢:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/٢٩

از صحبت دوستی برنجم کاخلاق بدم حسن نماید. - سعدی

   + حمید اکبری - ٢:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/٢٦

عروس باغ بهارم به خواب دوش آمد -استاد شهریار - آخرین سر مشق بهاری.

   + حمید اکبری - ٦:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/٢۳

معامله ای با خدا برای آسودگی خاطر مردم - ویراسته استاد مصطفی ملکیان - نمونه ک

   + حمید اکبری - ٦:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/٢۳

به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم - حافظ

   + حمید اکبری - ٢:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/۱۸

باور مکن که صورت او عقل من ببرد .سعدی -سرمشق هفته دوم اردیبهشت

   + حمید اکبری - ۱:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/۱٧

با ژای محنت از سر دنیا گذشته ایم. - بهادر یگانه

   + حمید اکبری - ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/۱٥

منصور حلاج - استاد دکتر شفیعی کدکنی

   + حمید اکبری - ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/۱٤

هنرمند خواهی شد استاد گیر -خلیل سامانی (موج)

   + حمید اکبری - ٢:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/۱۱

 

   + حمید اکبری - ۱:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/۱٠

کتاب هستی ما... - دکتر شفیعی کدکنی

   + حمید اکبری - ۱:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/٩

کاش میشد چون گیاهان سبز بود. دکتر سیاوش کاویان - از وبلاگش

   + حمید اکبری - ۱:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/۸

عشق است که وارسته ز نقصان و کمال است. شاه نعمتالله ولی

   + حمید اکبری - ۱:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/٧

جزای آنکه نگفتیم شکر روز وصال - شب فراق نخفتیم لا جرم ز وصال - سعدی.

   + حمید اکبری - ۱:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/٥

آسمان آبی تر - آب آبی تر - سهراب سپهری

   + حمید اکبری - ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/٤

بیا زندگی را میان دو دیدار قسمت کنیم -به مناسبت سالمرگ سهراب سپهری -اول اردیبهشت

   + حمید اکبری - ۱:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/۳

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی. - بمناسبت روز سعدی - اول اردیبشت

   + حمید اکبری - ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/٢

گردون کمری زعمر فرسوده ماست - ابوسعید ابوالخیر -سر مشق هفته اول اردیبهشت

   + حمید اکبری - ۳:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/۱