پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

آمد بهار خرم و آمد رسول یار.-. نوروز 88 مبارک باد.

   + حمید اکبری - ۸:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/٢۸

رفته سوی بوستان با دوستان خندان چو گل.خواجوی کرمانی

   + حمید اکبری - ٢:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/٢۸

چو فردا روز نوروز است . -میرزاده عشقی. - نوروز جهان آید.سال جوان آید.

   + حمید اکبری - ۱:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/٢٦

میلادپیامبر عشق وزیبایی مبارک باد. صلوات خط استا د امیرخانی

   + حمید اکبری - ۸:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/٢٥

شب نوروز وکیسه خالی.استاد بهار .خرج بسیار و همت عالی.

   + حمید اکبری - ٢:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/٢٤

اگر نوروز در یکشنبه آید-طغرل احراری . -به نظم این سخن فکری بباید.

بیا ساقیا فصل نوروز شد

گل باغ از تو دل افروز شد

http://i40.tinypic.com/15mhd04.jpg

   + حمید اکبری - ٦:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/٢۳

خبرت هست که جان مست شد از جام بهار.مولانا. سرمشق هفته

   + حمید اکبری - ٢:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/٢٢

هنوز چشم مرادم رخ تو سیر ندیده.ابتهاج.سرمشق هفته قبل

   + حمید اکبری - ٢:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/٢٢

اگر میشد صدارا دید... دکتر شفیعی کدکنی

   + حمید اکبری - ۸:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/٢۱

خدایا دوست بدار آنهایی که دوستمان دارندو نمیدانیم.

   + حمید اکبری - ۸:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/۱٩

دوران جهان بی می وساقی هیچ است.خیام

   + حمید اکبری - ٤:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/۱۸

لذتی که در فراق هست در وصال نیست.

   + حمید اکبری - ٧:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/۱٦

درحلقه عشق جان فروشم.نظامی . بی حلقه او مباد گوشم

   + حمید اکبری - ۱:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/۱٥

گفتمش خالیست شهر از عاشقان. - شفیعی کدکنی

   + حمید اکبری - ۱:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/۱٤

همه عمر برندارم سر ازاین خمار مستی -سعدی.

   + حمید اکبری - ٩:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/۱٢

هر قصر بی شیرین چون بیستون ویران.هرکوه بی فرهاد کاهی بدست باد.

ه

   + حمید اکبری - ٢:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/۱٠

اگر کیمیا سنگ را زر کند. نظامی. سرمشق هفته

   + حمید اکبری - ٩:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/٤

ایکاش آدمی وطنش را مثل بنفشه ها... دکتر شفیعی کدکنی.

   + حمید اکبری - ۸:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/۳