پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

چه دانمهای بسیار است لیکن من نمیدانم . -تذهیب شده - مولانا

   + حمید اکبری - ٦:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۳٠

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر.حافظ .یادگاری که دراین گنبد دوار بماند.

   + حمید اکبری - ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٢٩

بکجاچنین شتابان گون ازنسیم پرسید ...دکتر شفیعی کدکنی

   + حمید اکبری - ۱:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٢۸

بود آیا که در میکده ها بگشایند.حافظ- گره ازکار فروبسته ما بگشایند.

   + حمید اکبری - ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٢٥

آب مهریه زهراست بیا تا برویم. ابوالقاسم حسینجانی

   + حمید اکبری - ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٢۳

سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود. - قادر طهماسبی

   + حمید اکبری - ٦:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٢۱

ساقی بی دست شد.خاک ز می مست شد .دکتر علیرضا قزوه

   + حمید اکبری - ٢:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٢٠

امام حسین فرموده:اگر دین محمد جز با کشته شدن من...

   + حمید اکبری - ۱:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱٧

سلام بر حسین مقتدای ستم ستیزان.

   + حمید اکبری - ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱٦

سلام برحسین. سر سلسله عاشقان آزادی.

   + حمید اکبری - ٧:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱٥

ای ایران ای مرز پر گهر . ای خاکت سرچشمه هنر.

   + حمید اکبری - ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱٤

مابرای این که ایران کشور خوبان شود رنج دوران برده ایم.

   + حمید اکبری - ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱٢

به سر موی دوست دل بستم . - قیصر امین پور

   + حمید اکبری - ۱:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱۱

فردوسی:که مارا ز دین بهی ننگ نیست...

   + حمید اکبری - ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٩

باغ زمین زحمت خاری نداشت.نظامی .-سرمشق هفته

   + حمید اکبری - ٧:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۸

تویی علاج غم ما تویی مسیح دم ما - اوحدی. -میلاد مسیح مبارک باد.

   + حمید اکبری - ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٧

هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای. میلاد مسیح مبارک باد.

   + حمید اکبری - ٤:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٦

میلاد حضرت مسیح مبارک باد.

   + حمید اکبری - ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٥

آدم سفید : تو به من میگویی رنگین پوست.؟؟؟

  ادامه مطلب  
   + حمید اکبری - ٥:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٢