پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

يلدا - صحبت حکام ظلمت شب يلداست - حافظ.

   + حمید اکبری - ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/۳٠

مولانا - ای قوم به حج رفته کجاييد - کجاييد.عيد قربان

   + حمید اکبری - ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/۳٠

امير معزی - تو شمع فروزنده وگيتی شب يلدا.

   + حمید اکبری - ۱:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/٢٩

باباطاهر همدانی-بشم از حاجيان حج بپرسم - که اين دوری بسه يا دور تر شم.

   + حمید اکبری - ۱:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/٢٩

شب يلدا - ای لعل لبت به دلنوازی مشهور - عبيد زاکانی

   + حمید اکبری - ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/٩/٢۸

صحبت حکام ظلمت شب يلداست. حافظ

   + حمید اکبری - ٢:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/٢٧

هادی رنجی- چون چراغ کاروان هرشب بصد جا سوختم -سرمشق کلاس - هفته چهارم آذر ۸۶

   + حمید اکبری - ۱:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/٢٦

مولانا - آن افتاب خوبی چون بر زمين بتابد ....

   + حمید اکبری - ۱:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/٢٥

دست زاهد زچه بوسيم که اين دست تهی نه به .......

   + حمید اکبری - ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/٩/٢٤

چشمها را بايد شست جور ديگر بايد ديد. سهراب سپهری

   + حمید اکبری - ۱:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/٢۳

کتاب هستی ما

   + حمید اکبری - ۱:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/٢٢

منت خلقی برای لقمه ای نان می کشیم

منت خلقی برای لقمه ای نان میکشیم.

   + حمید اکبری - ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/٢۱

اي قوم به حج رفته کجاييد-کجاييد.

   + حمید اکبری - ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/٢٠

عليرضا قزوه- بهتر از سال علی حال عليست.

   + حمید اکبری - ۱:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/۱٩

اگر خواهم غم دل با تو گويم جا نمی يابم.

   + حمید اکبری - ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/۱۸

ای برادر حرم در پيش است وحرامی درپی -خانه خدا

   + حمید اکبری - ۸:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/۱٧

خود راه بگويدت که چون بايد رفت.

   + حمید اکبری - ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/۱٧

کاشکی اين کلبه ناچيز من پر توانستی شد از ياران راست.

   + حمید اکبری - ۸:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/۱٦

ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش.

   + حمید اکبری - ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/۱٤

سعدی - انوشيروان دادگر

   + حمید اکبری - ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/۱۳

قيصر امين پور -نه از کفر و نه از دين مينويسم

   + حمید اکبری - ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/۱٢

قيصر امين پور - بارانی از سبز

   + حمید اکبری - ۱:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/۱۱

بااجازه وارد شو

   + حمید اکبری - ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/۱٠

امام رضا عليه السلام -ضامن آهو

   + حمید اکبری - ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/۸

استاد محمدرضا لطفی وتارش

   + حمید اکبری - ٦:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/٧

من عاشق چشمت شدم نه عقل ماند و نه دلی

 

 

 

وقتی گریبان عدم با دست خلقت می درید

وقتی ابد چشم تورا پیش از ازل می آفرید

وقتی زمین ناز تورا  در آسمانها می کشید

وقتی عطش طعم تورا با اشکهایم می چشید

من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود ونه دلی

چیزی نمی دانم ازاین، دیوانگی و عاقلی

یک آن شد این عاشق شدن دنیا همان یک لحظه بود

آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود

وقتی که من عاشق شدم شیطان به نامم سجده کرد

آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد

من بودم و چشمان تو نه آتشی و نه گلی

چیزی نمی دانم ازاین دیوانگی و عاقلی

 

 

 

 

افشین یداللهی

خواننده: علیرضا قربانی

 

موسیقی سریال مدار صفردرجه

   + حمید اکبری - ٦:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/٧