پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

آرامش

آرامش -جبران خليل جبران

   + حمید اکبری - ٦:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٩/٢٤

فربه نميشود اين اسب سربزير...

فربه نميشود اين اسب سربزير...

   + حمید اکبری - ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٩/۱۸

ازما تا پيامبر

   + حمید اکبری - ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٩/٦