پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

جان شرقي

محدوده ايران زمين

و

(جان شرقي)

 ايران زمين همان فلات ايران است .

 كه از تهران تا هند واز هند تا چين

وازچين تا ماچين واز خاور تا باختررا شامل است .

مردمانش عليرغم مرز هاي جداكننده ، درعرصه گسترده جهاني

حضوري مؤثر و هوشمندانه دارند.

مردم ايران زمين سزاوار و مصممند كه جان شرقي وسنتهاي

زيبا وپسنديده ايراني وشيعي را

با انديشه ، علم وعقل غربي در هم آميزند

وبا قافله تمدن جهاني

همگام وهمراه گردند.

 

   + حمید اکبری - ۳:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٧/۱٥

تولدی ديگر

پس از ۳۴ سال

 امروز وقتم در اختيار خودم قرارگرفته است.

   + حمید اکبری - ۸:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٧/۱