پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

فرمان کندن آبراه سويز

   + حمید اکبری - ۳:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٥/۳۱

اهورا مزدا نگهدار ايران زمين باد

   + حمید اکبری - ۳:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٥/۳۱

خليج فارس

   + حمید اکبری - ۳:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٥/۳۱

من پارسی ام

در یادداشت قبلی به مذهب تشیع وامام علی(ع) اشارتی داشته ام.

در راستا و بحبوحه درگیریهای لبنان، حمایت حکومت و مردم ایران را ازحزب الله ،

قابل دفاع میدانم. چرا که مذهب تشیع را

 باوری سیاسی-اجتماعی صرفا ایرانی شناخته، پیروان آن را در هر کجای کره زمین

 پرورش یافته فرهنگ ایران زمین میدانم.

مراجع عظام حوزه های علمیه شیعه را
از مدعیان سلطنت و زرتشتیان

،ناسیونالیست تر می شناسم.شاهد نظرم

 اینکه مرجع مجاهدو دمکرات شیعه

 در عراق جناب آقای علی سیستانی

حاضر نشد تابعیت

ایرانی خودش را ا.نکار نماید.

علیرغم اینکه خودستایی،تعصب ملی،

قومی وقبیله ای را مردود میدانم،

ولیکن شکل گرفتن و زندگی در محدوده

جغرافیایی که مرا تغذیه جسمی،

روحی وفکری نموده است، برایم

 واجد ارزشهای مهمی گردیده است.

در عین حالی که این وطن دوستی موجب

نگردیده است که باور نداشته باشم،

یا همه جای زمین مقدس است

 یا هیچ جای آن.  و یا تمام باورها ،

اندیشه ها و اعتقادات محترمند

 و یا هیچکدام آن.

 

در ادامه چهار سند تاریخی را که دوست

 بزرگوارم آقای علی فولادزری

با تلاش فراوان بصورت تابلوبه سه خط میخی،فارسی و انگلیسی تحقیق،

طراحی و خلق کرده اند ، ومحدوده

ایران زمین را ازخلیج فارس تا

کانال سوِِئزنشان داده اند،

 ارائه خواهم کرد.

   + حمید اکبری - ۳:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٥/۳۱

عيذ مبعث

 

یا علی گفتیم وعشق آغاز شد.بنام عشق وعلی ،انسانی که درکسوتی زمینی

                                     عالیترین وبهترین زیباییها و خوبیها را در

                                     فرهنگ ایرانی برای او قائلیم شروع نموده ام.

                                     دانشمندان،اندیشمندان وعرفای ایران زمین ،

                                     دراین هزار ساله اخیربرای ماندگاری یافته ها

                                     گنجینه ای بنام مکتب تشیع که برگرفته ازدین

                                     بزرگ اسلام محمدیست را نیکوترین انتخاب

                                     وتابه امروزفربه وپربارش نموده اند.

                                     من هم با اتکال وایمان به خداوند یگانه که از

                                     طریق محمد(ص) و قرآن درمسیرپیام واهداف

                                    قرار گرفتم،برای تسهیل درامتدادشدن،بهترین

                                    مذهب وراه وروشی که در این محدوده

                                    جغرافیایی بصورت مدون پیش رویم قرارداشته

                                    بهره مند گردیده،وبااستفاده ازآخرین یافته های

                                   تمدن بشری با قافله رهروان امروزجهان همراه

                                   وهمگام می شوم.

                                    عید بزرگ مبعث

حضرت محمد(ص)مبارکباد.                         

   + حمید اکبری - ۱:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٥/٢٧

پيشا سخن

یاعلی گفتیم و عشق آغاز شددر آينده نزديک نوشتن را شروع ميکنم.

   + حمید اکبری - ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٥/۱٠

يا علی گفتيم و عشق آغاز شد -مکرر

میلاد امام علی وروز ÷دراشارتی است جهت شروع کار. تا بعد......

   + حمید اکبری - ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٥/۱٠

يا علی گفتيم وعشق آغاز شد

یا علی گفتیم و عشق آغاز شد

   + حمید اکبری - ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٥/٩